Tin Hot

Tag Archives: đăng ký kinh doanh

Danh mục ngành nghề kinh doanh – ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP​

NGÀNH NGHỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP​ Ví dụ mã hóa ngành nghề kinh doanh Ví dụ 1: mã hóa ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp Hiện nay công ty có ngành nghề kinh doanh: “Thiết kế công trình điện dân dụng, công nghiệp. Thiết kế công trình chiếu sáng …

Đọc tiếp »